Gebeuren er dingen in je leven die nieuw inzicht nodig hebben?

Verandert je leven zo snel dat je het niet meer kunt bijhouden?

Ben je steeds zo moe of heb je nergens meer zin in?

Ben je helemaal vastgelopen?

Is het tijd voor een verandering?

Natuur

Als westers mens beseffen we eigenlijk niet dat we zeer ver van de eigen natuur vandaan zijn geraakt. Zodra de mens zich buiten de natuur stelt en zich niet meer aan de natuurwetten houdt, ontstaan er spanningen die de mens in haar welzijn aantasten en op langere duur ziekten kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan sociale, maatschappelijke, financiële, relationele, arbeidsgerelateerde problemen of culturele, religieuze en familiaire verbanden en gebeurtenissen. Zij veroorzaken stress, druk en onnatuurlijke gedachtenpatronen waardoor we niet meer in staat zijn in vrijheid te denken of te handelen. Dit leidt eerst tot onbehagen en op termijn regelrecht tot ziekte.

Oplossing: Kennis van de natuurwetten helpt in harmonie te komen, ziekte geen kans meer te geven en gezond te blijven.

Omgeving en Cultuur

De wereld, de maatschappij, de manier waarop we werken en over relaties denken veranderen met een zeer hoog tempo. Tegelijkertijd is de werkdruk en levenscomplexiteit zo enorm toegenomen dat het steeds duidelijker wordt dat de mens zijn grenzen heeft bereikt of gedeeltelijk al heeft overschreden.

Wat zou jij per direct veranderen in je leven als er geen consequenties waren? Geen financiële, relationele, familiaire, arbeidsgerelateerde, maatschappelijke of religieuze consequenties! De westerse mens zit gevangen in zijn beslissingen die ogenschijnlijk ‘normaal’ zijn in onze maatschappij en cultuur. We kunnen al onze beslissingen en situaties ongedaan maken maar we zijn meestal niet tijdig bereid de consequenties daarvan te aanvaarden.

Oplossing: Het is raadzaam om te onderzoeken welke elementen uit jouw omgeving stress veroorzaken. Met deze kennis en enkele veranderingen kun je in korte tijd gezonder worden, stabieler in je schoenen staan en beter functioneren.

Lichaam

Lichamelijke en geestelijke klachten zijn de signalen die je lichaam uitzendt om te waarschuwen voor je leefwijze en gedachten- en handelingspatronen. Op grotere schaal laat de samenleving dit m.i. heel duidelijk zien: er zijn vandaag de dag steeds meer mensen ziek dan voorheen en ziekte begint op jongere leeftijd. Modern medisch handelen stelt ons in staat de gevolgen hiervan steeds beter te verdoezelen (symptoonbestrijding) en weerhoudt ons heel vaak naar de ware oorzaak op zoek te gaan.

Oplossing: Leer de signalen van je lichaam vroegtijdig herkennen en dienovereenkomstig te handelen.

Oplossing

Is je gezondheid helemaal goed dan zou je in het huidige ritme kunnen doorgaan maar als je ziek wordt of niet goed in je vel zit, kan het tijd zijn om het roer om te gooien. Daarvoor is het noodzakelijk de knelpunten te analyseren en bewust te worden van de veranderingen die nodig zijn om weer gezond te worden, je goed en vitaal te voelen, je levensvreugde terug te vinden en weer zin te krijgen om van alles te doen.

Jeroen kan met de inzichten en kennis van Biofx helpen om je knelpunten in te zien, stress te vermijden, de natuurwetten te leren begrijpen, lichamelijke signalen te herkennen en dit alles toe te passen om zodoende stap voor stap de veranderingen te introduceren die nodig zijn om terug te keren naar een gezond en natuurlijk uitgangspunt.

Met Biofix kun je jouw gezondheid weer terugkrijgen om daarna met de juiste maatregelen jaar na jaar nog gezonder te worden en beter te functioneren.

Zie ook het menu ‘publicaties’ voor artikelen die jou kunnen helpen.

Gezondheid is voor iedereen!

Jeroen Koster